Przejdź do treści
info@pdsa.pl

PD S.A. GRABISZYŃSKA S.K.A. w likwidacji

PD S.A. GRABISZYŃSKA S.K.A. w likwidacji
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8992758358
REGON: 022521740
KRS 0000527704 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 50.000,00 zł

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD S.A. GRABISZYŃSKA S.K.A.  prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA 50.000 50.000 100%
Ta strona używa cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji.