Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Rejestracja spółki PD Serwis S.A.

Informujemy, że w dniu 31.10.2018 zrejestrowana została spółka PD PROJEKT S.A. powstała z połączenia spółek PD S.A. ATMOSFERA S.K.A. i PD S.A. BRATERSKA S.K.A. W związku z tym, wszelkie dane osobowe, do przetwarzaniach których uprawnione były spółki PD S.A. ATMOSFERA S.K.A. i PD S.A. BRATERSKA S.K.A. zostały przekazane do tworzonej spółki jako następcy prawnego tych spółek.

Realizując wtórny obowiązek informacyjny informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PD PROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań i praw wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa np. ustawy o księgowości. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą w czasie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in. Ustawa Deweloperska, Kodeks Cywilny i ustawa o rachunkowości. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Informujemy, iż w procesie przetwarzania nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.