Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Dysponując kwotą zaspokajającą część wartości nieruchomości można skorzystać z rozwiązania, jakim jest darowizna pieniężna na mieszkanie. W jaki sposób rozliczyć się z otrzymanej kwoty, aby nie zapłacić podatku? Poniżej informacje, które pomogą zrobić to we właściwy sposób.

Umowa darowizny pieniężnej

Bardzo często przy zakupie mieszkania, szczególnie przez młode osoby, pomoc finansowa jest udzielana przez rodziców lub innych członków rodziny. W przypadku darowizny od najbliższej rodziny, czyli tzw. grupy zerowej, do której zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, opodatkowaniu podlega kwota nieprzekraczająca 9637 zł. Kwota ta dotyczy darowizny od jednej osoby, więc w przypadku rodziców jest to jej dwukrotność – 19 274 zł. W takim wypadku nie ma konieczności zgłaszania darowizny do Urzędu Skarbowego ani płacenia z tego tytułu podatku.

Jednak, w jaki sposób udokumentować proces przekazania darowizny pieniężnej? Tego rodzaju zabieg powinien zostać potwierdzony dokumentem, sporządzonym w postaci umowy, w której jedna ze stron zobowiązuje się do przekazania dziecku środków pieniężnych na zakup mieszkania, natomiast dziecko potwierdza ich przyjęcie. Co ważne, umowa nie musi zostać sporządzona w obecności notariusza – zwykła umowa spisana w domowych warunkach, również będzie prawomocna.

Podatek od darowizny na zakup mieszkania

W przypadku, w którym kwota darowizny od jednej osoby przekracza 9637 zł, można uniknąć podatku pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zwolnione z podatku może być dziecko, które otrzymuje darowiznę od rodziców. Aby było to możliwe, wpłata musi zostać udokumentowana. Najlepiej zrobić to w formie przelewu, a w tytule zaznaczyć wyraźnie, że jest to darowizna na zakup mieszkania.

Ponadto, obdarowany musi tę darowiznę zgłosić w Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy. W przypadku niespełnienia tych warunków, na obdarowanego może zostać nałożony karny podatek w wysokości 20 procent kwoty.

Najłatwiejszym sposobem uniknięcia podatku, jest kupienie mieszkania przez rodziców, a następnie przekazanie go dzieciom w formie darowizny. Tego rodzaju darowizna jest wolna od podatku, a wszelkie formalności z Urzędem Skarbowym stoją po stronie Kancelarii Notarialnej. Jest to więc rozwiązanie wygodne i proste, jednak wymagające zapłaty całej kwoty nieruchomości przez rodziców lub innych członków bliskiej rodziny.

Przelew na konto dewelopera

W przypadku finansowania darowizny za pomocą kredytu, bank przelewa środki bezpośrednio na konto dewelopera. Nie jest to jednak problem z perspektywy podatkowej, ponieważ darowiznę można przekazać z pominięciem konta bankowego nabywcy. W tym wypadku także trzeba spełnić dwa warunki – odpowiednio udokumentować oraz zgłosić do urzędu w ciągu 6 miesięcy.

Darowizna a sprzedaż mieszkania

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku od darowizny obowiązuje, jeżeli mieszkanie nie zostanie sprzedane przez 5 lat od dnia zakupu. Jeśli sprzedaż nastąpi szybciej, należy zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży na poziomie 19 procent. Inaczej jest w przypadku dziedziczenia nieruchomości w spadku – wtedy okres 5 lat liczy się od daty nabycia domu przez spadkodawcę.

Pomoc w zakupie mieszkania – dlaczego warto?

Pomoc rodziny w kupnie mieszkania jest nieoceniona w momencie rozpoczęcia dorosłego życia przez dziecko. Nie tylko chroni przed niekorzystnym i długim kredytem, ale też zwalnia z konieczności przepłacania na wynajmie przez długie lata. Urząd Skarbowy bardzo korzystnie interpretuje przepisy dotyczące rodzinnych darowizn, ale aby nie ponosić dodatkowych kosztów podatkowych, należy dopełnić wszystkich możliwych formalności.