Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Zima na osiedlach

Zima to czas dłuższych wieczorów i nadrabiania zaległości literackich, filmowych czy muzycznych. Postanowiliśmy więc zaopatrzyć wrocławskie osiedla w kulturę i rozrywkę w najbliższym, lokalnym otoczeniu. Była to wspaniała okazja do spotkania z sąsiadami, a także budowania nowych relacji. Filmy, spotkania, koncerty, spacery i sąsiedzka kolacja – tak minął nam Wywczas 2.0!

3 dzielnice Wrocławia

Tym razem postanowiliśmy objąć akcją trzy bliskie nam osiedla: Tarnogaj, Nowy Dwór i Jagodno. Jak poprzednio połączyliśmy siły z Wrocławską Fundacją Filmową i Radami osiedli, żeby stworzyć program odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnie udało nam się zaktywizować zarówno małych jak i dużych mieszkańców osiedli i po raz kolejny stworzyć przestrzeń do rozmów, spotkań i tworzenia sąsiedzkich więzi.