Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Odbiór lokalu mieszkalnego od dewelopera jest ważnym momentem. Właśnie wtedy nowy właściciel po raz pierwszy może zobaczyć swoje mieszkanie po zakończonej budowie i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Podczas odbioru należy pamiętać o sprawdzeniu, m.in. zgodności metrażu, wykończenia i standardu technicznego z zapisami widniejącymi w umowie. Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy sami stawić się na odbiór w wyznaczonym terminie?

Odbiór mieszkania przez pełnomocnika

Podpisując umowę deweloperską zarówno deweloper, jak i kupujący mieszkanie zobowiązują się do przeprowadzenia odbioru technicznego mieszkania. Nie ma jednak obowiązku zrobienia tego osobiście. Na odbiór mieszkania można przyjść z osobą zewnętrzną, a także udzielić osobie wybranej osobie pełnomocnictwa do odbioru mieszkania pod naszą nieobecność. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Może być to więc członek rodziny, przyjaciel lub zatrudniony przez nas specjalista.

Kiedy zdecydować się na odbiór mieszkania za pośrednictwem pełnomocnika?

Na skorzystanie z usług specjalisty przy odbiorze mieszkania warto zdecydować się przede wszystkim wtedy, gdy sami nie jesteśmy w stanie pojawić się w wyznaczonym przed dewelopera terminie. Jeśli przebywamy za granicą, albo wypadł nam wyjazd służbowy i żaden z naszych bliskich, nie może zrobić tego za nas, wtedy z pomocą mogą przyjść osoby zajmujące się odbiorami zawodowo. Pełnomocnik podczas odbioru sporządza w naszym imieniu i podpisuje protokół odbioru technicznego, a my będziemy mieć pewność, że stan mieszkania został oceniony wprawnym okiem.

Jak udzielić pełnomocnictwa do odbioru mieszkania?

Pełnomocnictwo najlepiej sporządzić w formie pisemnej. Muszą znajdować się w nim dane właściciela, tj. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adres i miejsce zamieszkania. Należy również wskazać osobę, której udzielamy pełnomocnictwa do wykonania odbioru technicznego za nas. Warto pamiętać, że niektórzy deweloperzy wymagają oryginału dokumentu, a innym wystarczy jedynie skan. Należy więc dowiedzieć się tego wcześniej, żeby dać sobie czas na ewentualne przesłanie dokumentów, jeśli np. przebywamy za granicą.