Przejdź do treści
info@pdsa.pl

PD GWARANCJE S.A. w likwidacji

PD Gwarancje SA w likwidacji
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8992847837
REGON: 380786894
KRS 0000739470 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.
Kapitał zakładowy: 102.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 102.000,00 zł

Aktualna struktura własnościowa PD Gwarancje SA w likwidacji prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA 100.000 100.000 98%
PD SA 2.000 2.000 2%

1 stycznia 2020

Ta strona używa cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji.