Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

PD Projekt 14 Spółka Akcyjna

PD PROJEKT 14 S.A.
ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław

NIP: 8992935470
REGON: 522980879
KRS: 0000989784, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100.000,00 zł


Aktualna struktura własnościowa PD Projekt 14 SA prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA 100.000 100.000 100%