Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

PD Projekt 22 Spółka Akcyjna

PD PROJEKT 21 S.A.
ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław

NIP:8992935487
REGON: 522980951
KRS: 0000990045, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100.000,00 zł

Aktualna struktura własnościowa PD Projekt 22 SA prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA 100.000 100.000 100%