Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Zakup mieszkania jest kapitałochłonny. Nie zgromadziłeś wystarczającej kwoty oszczędności? Zanim bank udzieli Ci kredytu hipotecznego, dokładnie zbada Twoją zdolność kredytową. Dowiedz się, czym jest zdolność kredytowa i jakie czynniki na nią wpływają.

Czym jest zdolność kredytowa?

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność klienta indywidualnego lub przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe mają ustawowy obowiązek badania zdolności kredytowej każdej osoby ubiegającej się o kredyt czy pożyczkę. W przypadku kredytu hipotecznego wszyscy klienci muszą spodziewać się, że ich sytuacja finansowa zostanie prześwietlona bardzo skrupulatnie. Wiąże się to zarówno z kwotą, jaką bank pożycza klientowi, jak i odległym terminem spłaty ostatniej raty kredytu.

Analitycy bankowi, którzy badają zdolność kredytową osób wnioskujących o kredyt, korzystają ze specjalnych algorytmów oraz informacji zgromadzonych w bazach dłużników (głównie BIK). Właśnie to powoduje, że starając się o kredyt hipoteczny, nie powinieneś polegać na ofercie jednego banku – bardzo prawdopodobne, że konkurencja zaoferuje Ci kredyt opiewający na wyższą kwotę.

Dochód jest jednym z najważniejszych czynników przy badaniu zdolności kredytowej.

Czynniki brane pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej

Aby stwierdzić, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt w terminie, banki analizują jego sytuację finansową. W praktyce sprowadza się to do porównania uzyskiwanych przez niego dochodów z jego wydatkami (koszty utrzymania gospodarstwa domowego, kredyty, świadczenia alimentacyjne). To główne, ale nie jedyne czynniki, od których bank uzależnia wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Równie ważne są:

Banki wciąż preferują stabilne umowy o pracę, choć w ostatnich latach ich polityka uległa znacznej zmianie – dziś na kredyt hipoteczny mają szansę także osoby wykonujące pracę na podstawie elastycznych umów cywilnoprawnych. Jeżeli chodzi o inne źródła udokumentowanego dochodu, to wymienić należy środki pochodzące z działalności gospodarczej czy świadczeń emerytalno-rentowych.

Osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło muszą wykazać, że pracowały przez ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy. Dla kredytodawcy liczy się także liczba zawartych umów oraz to, z jak dużymi podmiotami klient współpracował;

Przy badaniu zdolności kredytowej bardzo ważnym czynnikiem jest wysokość kredytu. Wysoki kredyt i długi okres kredytowania przekładają się na wysokość miesięcznej raty. Aby zminimalizować ryzyko i przede wszystkim obniżyć koszty, banki wymagają od klientów wkładu własnego (zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF).

Im wyższym wkładem własnym dysponuje kredytobiorca, tym bardziej wiarygodnym będzie klientem. Dodatkową korzyścią jest też obniżenie kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu hipotecznego.

Zasada jest prosta – im starsza jest osoba wnioskująca o środki z banku, tym mniejszą ma szansę na kredyt na 20 czy 35 lat. W zależności od polityki prowadzonej przez bank ostatnia rata kredytu hipotecznego zawsze musi zostać spłacona przed ukończeniem przez kredytobiorcę 70 lub 75 lat. W praktyce oznacza to, że osoby w średnim wieku lub przechodzące na emeryturę mogą skorzystać z kredytu hipotecznego udzielonego na okres np. 10 lat. W przypadku niskiego wkładu własnego ten fakt może znacznie podnieść wysokość miesięcznej raty.

Dla banków ma także znaczenie stan cywilny osoby starającej się o kredyt. Polityka banków w tej kwestii również jest różnorodna. Z uwagi na rosnącą w ostatnich latach liczbę związków partnerskich, część banków traktuje osoby żyjące wspólnie jako jedno gospodarstwo domowe.

Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny

Planujesz zakup mieszkania i chcesz skorzystać z kredytu? Zanim złożysz wniosek do banku, skorzystaj z pomocy specjalistów – doradców finansowych. Dobry doradca nie tylko wyliczy Twoją zdolność kredytową, lecz także podpowie, jak ją poprawić.